11 februari 2014

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Voorzitter: Suzanne Peters
schrijft liefdesromans, young adults en fantasy.
Secretaris: Kirstin Rozema
schrijft kinder- en jeugdboeken en romans.
Penningmeester: José Vriensjose vriens
schrijft familie- en liefdesromans.

U kunt als lid zijnde de statuten en het Huishoudelijk reglement ter inzage opvragen bij het bestuur.