7 januari 2015

Stemreglement Valentijnprijs 2018

Stemreglement Valentijnprijs 2018. De prijs voor het Romantische boek van het jaar.

Dit reglement is ingesteld door het Valentijngenootschap.

I. STEMGERECHTIGDEN

Iedereen kan zijn of haar stem uitbrengen. Per persoon mag niet meer dan één stem worden uitgebracht.

II. STEMPROCEDURE

Gestemd kan worden op één van de titels van de longlist.

Er kan gestemd worden via de website van Hebban die de stemtool in beheer heeft. Of via de links die op de websites van externe partijen zoals uitgeverijen, bibliotheken, etc te vinden is.

Wanneer er zich in de ogen van het Valentijngenootschap onregelmatigheden voordoen bij de stemprocedure (zoals digitale manipulatie) dan behoudt het Valentijngenootschap als organisator van de prijs zich het recht voor om in te grijpen.

III. STEMPERIODE

Stemgerechtigden kunnen hun stem digitaal uitbrengen van 8 januari 12:00 uur tot en met 8 februari 2018 24:00 uur. De datums zijn onder voorbehoud.

IV. TOT SLOT

Door te stemmen op de Valentijnprijs gaat men akkoord met het Algemeen Reglement Valentijnprijs voor het Romantische boek van 2018 (op te vragen bij het Valentijngenootschap) en dit stemreglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van het Valentijngenootschap, zijnde de organisator van deze publieksprijs.